We keep your Microscope looking GREAT
 
Zo zijn we begonnen....
Al jaren geeft TDKK tips en aanwijzingen voor beter gebruik van uw microscopen, dit gebeurt meestal tijdens het onderhouden van uw apparaten, maar nu ook steeds vaker op locatie, als cursus of workshop.

Dit heeft (o.a.) geresulteerd in het schrijven van enkele cursus boekjes, die telkens een beetje verder  uitgewerkt zijn tot de huidige versie met ruim 30 pagina's.

Twee richtingen
De cursussen die we geven zijn verdeeld in twee richtingen.
De ene richting is speciaal voor
technici die meer over de techniek van hun apparaten willen weten, of zelf de eerste lijns microscoop storingen binnen hun school of bedrijf  gaan oplossen.

De andere richting is juist voor de
microscoop gebruiker.
Die wordt vaak onvoorbereid, geacht om met de microscoop te kunnen werken....
Helaas blijkt dat vaak een ernstige overschatting, en zijn de resultaten voor gebruiker en afdeling..... "niet optimaal".

Op locatie en tijdens beurs bezoeken en andere gelegenheden wordt het thema  microscoop cursus uiteraard geregeld ter sprake gebracht.
Hier heeft de opleider AVANS+ goed naar geluisterd en ons uitgenodigd de cursus bij hun te komen geven.
Er staan voor 2016 alweer data gepland, 19 mei en 15 december (Breda)

Veelzijdig
Omdat een microscoop gebruik maakt van allerlei optische verschijnselen, is het zaak hier iets van te weten, hierdoor kunnen de
diverse microscoop  functies stuk voor stuk beter verklaard worden.

Door de veelzijdigheid van de microscoop is het op de juiste manier toepassen van de opgedane kennis ook een onderdeel van de training.

Wij laten met behulp van enkele onderdelen maar ook met een aantal goede microscopen zien en voelen wat er gebeurt. (Hands On)

Gelukkig houden wij ook niet zo van saaie theorie en zullen dit tot een minimum beperken, en meer praktisch te werk gaan.

Aan het eind van de dag bent u goed in staat het apparaat optimaal in te zetten.
Ook wat betreft het schoonhouden van de microscoop hebt u het één en ander opgestoken en kunt u bij een probleem, zelf beredeneren wat de oplossing moet zijn. (contact opnemen mag ook)

Aangepaste dag?
TDKK geeft de cursus bij voorkeur via AVANS+, maar onder bepaalde omstandigheden is dat misschien voor u niet mogelijk ( of zinvol).
Wij bieden daarom de optie,  in onze eigen ruimte, of bij u op locatie, een (aangepaste) cursus te verzorgen.

Vraag naar de mogelijkheden. Contact TDKK
TDKK heeft een eigen ontvangst/ training ruimte in Zuidwolde (Dr)
Ons cursus boek is (nog) alleen in het Nederlands, maar indien gewenst kan Engels gesproken worden.
Afspraak of cursus inofrmatie?